ДОСЯГНЕННЯ ДЕНДРОПАРКУ В 2021 РОЦІ

У 2021 р. колектив Державного дендрологічного парку з успіхом пройшов перевірку з оцінювання ефективності діяльності установ НАН України згідно Постанови Національної академії наук України від 08.12.2021 р. за № 387. За результатами 2 наукових підрозділи дендропарку «Олександрія»: відділ збагачення дендрофлори та лабораторія насінництва і первинного випробування інтродукованих рослин і установа в цілому віднесено до категорії «А» (установа, що займає лідируючі позиції за багатьма науковими напрямками, має вагомі наукові та практичні результати своєї діяльності, визнані на найвищому національному і міжнародному рівнях, мають високий науковий потенціал та ефективно його використовує, а також справляє винятковий вплив на науково-технічний та соціальний розвиток, інтегрована у світовий науковий простір).

У звітному році на базі Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України було організовано і проведено міжнародну наукову он-лайн конференцію «Збереження рослин у зв’язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями» (3 березня 2021 р., м. Біла Церква). У роботі конференції взяли участь 141 учасників, в т.ч. Україна – 120, Російська Федереція – 9, Республіка Молдова – 5, Литовська республіка – 3, Республіка Білорусь – 2 та Республіка Індія – 1.

Дендрологічний парк «Олександрія» також був співорганізатором 2-х міжнародних науково-практичних онлайн конференцій: «Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації» (16-17 вересня 2021 року, м. Біла Церква) та «Глобальні наслідки інтродукції рослин в умовах кліматичних змін» (присвячена 30-річчю Незалежності України) 5-7 жовтня 2021 р., м. Київ.

Проєкт «Відродження парку «Олександрія» — 2021-2023» поданий Державним дендрологічним парком «Олександрія» НАН України (пам’ятки культурнї спадщини Національного значення «Парк «Олександрія» та паркові споруди XVIII-XIX ст.) пройшов два тури відбору та знаходиться у переліку проєктів робіт з реставрації, консервації, ремонту на пам’ятках культурної спадщини, які будуть реалізовані у рамках програми «Велике будівництво». Відбір проводило МКІП України, згідно з постановою КМ України № 1214 від 09.12.2020 р.

https://mkip.gov.ua/news/5432.html