1. ФУНДАМЕНТАЛЬНА БАЗОВА ТЕМА: «ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗБАГАЧЕННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТНОСТІ У ЦЕНОЗАХ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЗМІНИ КЛІМАТУ»

Державний реєстраційний номер роботи 0118U003559.

Виконується за рішенням Експертної ради при Національній академії наук України від 22.11.17, № 7.

Роки виконання: 2018-2022 рр.

2. ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЦІЛЬОВА ТЕМА: «ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ МОХОПОДІБНИХ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАНУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ»

Державний реєстраційний номер роботи 0117U003017.

Виконується за Рішенням Експертної ради з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України від 11.01.2017 №1.

Роки виконання: 2017-2021 рр.

3. ПРИКЛАДНА ТЕМА: «ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ІСТОРИЧНОЇ ДІЛЯНКИ «ДРУЖНІЙ САД» В ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ»

Державний реєстраційний номер роботи 0119U001183.

Виконується за рішенням Бюро Відділення загальної біології НАН України від 03.10.2018 р., протокол № 7.

Роки виконання: 2019-2021 рр.


14 грудня 2017 р. о 10 годині на засіданні вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України відбудеться звіт по закінченій 5-ти річній темі «ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ФЛОРИ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ».

З роботою можна ознайомитися у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 та у бібліотеці Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України за адресою 09113, м. Біла Церква-13.


1. ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН ТА НАУКОВІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕНОФОНДУ ПРИРОДНОЇ ТА КУЛЬТУРНОЇ ФЛОРИ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ.

№ держ. реєстрації 0113U000010

Термін виконання: 01.2013–12.2017 рр.

Тему затверджено рішенням Бюро ВЗБ НАН України протокол № 8 від 31.10.2012 р., Вченої ради НБС ім. М.М. Гришка НАН України протокол № 13 від 12.06.2012 р. та рішенням Експертної ради при Національній академії наук України № 8 від 07 листопаду 2012 р.

2. ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ МОХОПОДІБНИХ ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

№ держ. реєстрації 0117U003017

Термін виконання: 01.2016–12.2021 рр.

Тему затверджено рішенням Бюро ВЗБ НАН України, протокол № 10 п. 1. від 28.12.2016 р. та Вченої ради НБС ім. М.М. Гришка НАНУ протокол № 11 від 26.04.2016 р.

3. ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ЛАНДШАФТНИХ ДІЛЯНОК РІВНИННО-БАЛКОВОГО ТИПУ В ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

№ державної реєстрації 0116U002294

Термін виконання: 01.2016-12.2018 рр.

Тему затверджено рішенням Бюро Відділення загальної біології НАН України від 28.10.2015 р., протокол № 9


6 грудня 2016 р. о 10 годині на засіданні вченої ради Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України відбудеться звіт по закінченій 5-ти річній темі «ВПЛИВ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ НА СТАН ЕПІФІТНОЇ ЛИШАЙНИКОВОЇ РОСЛИННОСТІ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ».

З роботою можна ознайомитися у бібліотеці Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за адресою 01014, м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1 та у бібліотеці Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України за адресою 09113, м. Біла Церква-13