Конкурс завершено

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади провідного інженера науково-дослідного підрозділу у складі відділу збагачення дендрофлори Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України обрано Оверченко Інну Григорівну.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України  з 26 січня 2022 р. оголошує конкурс на заміщення посади провідного інженера науково-дослідного підрозділу у складі відділу збагачення дендрофлори

Згідно положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи на від 20 квітня 2021 р. № 226 у Державному дендрологічному парку з 26.01.2022 р. оголошено конкурс на заміщення посади провідного інженера науково-дослідного підрозділу відділу збагачення дендрофлори.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора дендропарку про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці, зокрема, опублікованих:

У наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

У наукових виданнях інших держав;

У іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

Перелік наукових праць з посиланням на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошення адресу електронної пошти.

Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх діяльності:

Патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;

Монографії (розділи у колективних монографіях);

Посилання на наукові онлайн-профілі.

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:

• учасник конкурсу на провідного інженера повинен мати вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 3 років;

• cтрок прийняття заяв та документів, не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Адреса прийняття документів:

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква – 13

САЙТ: www.alexandria-park.com.ua

E-mail: alexandriapark@ukr.net

тел. факс: (0456) 34-05-47; (0456) 34-05-51

Начальнику відділу кадрів: Мелешко Валентині Вікторівні

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.


Конкурс завершено

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України обрано Калашнікову Людмилу В’ячеславівну.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України  з 20 березня 2020 р. оголошує конкурс на посаду старшого наукового співробітника лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин

Згідно положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи на від 23 травня 2018 р. № 404 у Державному дендрологічному парку з 20.03.2020 р. оголошено конкурс на заміщення посади завідувача лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора дендропарку про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:

• учасник конкурсу на старшого наукового співробітника лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин повинен мати науковий ступінь (доктор наук або доктор філософії (кандидат наук)) та не менше 5 років досвіду;

• за останні 5 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

• Строк прийняття заяв та документів, не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Адреса прийняття документів:

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква – 13

САЙТ: www.alexandria-park.com.ua

E-mail: alexandriapark@ukr.net

тел. факс: (0456) 34-05-47; (0456) 34-05-51

Начальнику відділу кадрів: Мелешко Валентині Вікторівні

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.


Конкурс завершено

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади завідувача лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України обрано Драган Ніну Вікторівну.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України  з 27 травня 2019 р. оголошує конкурс на заміщення посади завідувача лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин

Згідно положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи на від 23 травня 2018 р. № 404 у Державному дендрологічному парку з 27.05.2019 р. оголошено конкурс на заміщення посади завідувача лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора дендропарку про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:

• учасник конкурсу на посаду завідувача лабораторії насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин повинен мати науковий ступінь (доктор наук або доктор філософії (кандидат наук)) та не менше 5 років досвіду;

• за останні 5 років не менше 10 публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;

• Строк прийняття заяв та документів, не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Адреса прийняття документів:

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква – 13

САЙТ: www.alexandria-park.com.ua

E-mail: alexandriapark@ukr.net

тел. факс: (0456) 34-05-47; (0456) 34-05-51

Начальнику відділу кадрів: Мелешко Валентині Вікторівні

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.


Конкурс завершено

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади провідного інженера відділу збагачення дендрофлори Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України обрано Силенка Олександра Володимировича.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України  з 1 квітня 2019 р. оголошує конкурс на заміщення посади провідного інженера відділу збагачення дендрофлори

Згідно положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи на від 23 травня 2018 р. № 404 у Державному дендрологічному парку з 01.04.2019 р. оголошено конкурс на заміщення посади провідного інженера відділу збагачення дендрофлори.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора дендропарку про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:

• учасник конкурсу на провідного інженера повинен мати вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 3 років;

• мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом останніх 3 років.

• Строк прийняття заяв та документів, не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Адреса прийняття документів:

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква – 13

САЙТ: www.alexandria-park.com.ua

E-mail: alexandriapark@ukr.net

тел. факс: (0456) 34-05-47; (0456) 34-05-51

Начальнику відділу кадрів: Мелешко Валентині Вікторівні

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

пропонує наступні вакансії:

Вакансія:  РОБІТНИК ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА СЕЗОННО (підрозділ РОЗСАДНИК):

Вимоги до кандидата:

• Період роботи з 01.04.2019 р. по 30.09.2019 року;

• Можливо без досвіду роботи;

• Освіта: базова середня;

Обов’язки:

Сурово дотримується правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, правил внутрішнього трудового розпорядку. Дбайливо користується інвентарем та механізмами.

Виконує наступні види робіт:

• Підготовка робочого місця та інструментарію;

• Викопка посадкового матеріалу з комом або без кому;

• Погрузка на транспорт посадкового матеріалу та необхідних компонентів для посадки рослин;

• Приготування землесуміші, компосту, внесення добрив, полив;

• Посадка рослин, підв’язування дерев до кілків, мульчування після поливу, затінення насаджень;

• Поточний догляд за насадженнями на розсаднику;

• Обполювання усіх ділянок розсадника з винесенням бур’яну з території ділянки;

• Полив і підживлювання рослин;

• Постійний догляд за рослинами у теплицях (полив, прополка, притінення);

• Своєчасний збір та висів насіння дерев та кущів;

• Підготовка ділянок розсадника, теплиць до зими (укриття, обмотування тощо).

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії;

• Своєчасна виплата заробітної плати та авансу;

• Місце роботи — державний дендрологічний парк «Олександрія».

Довідки за телефоном:

Нач. відділу кадрів: (0456) — 34-05-51; 067-281-84-72


Конкурс завершено

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника у відділі збагачення дендрофлори Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН України обрано Гордієнко Дарію Сергіївну.


Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України  з 1 лютого 2019 р. оголошує конкурс на заміщення посади молодшого наукового співробітника

Згідно положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної наукової установи на від 23 травня 2018 р. № 404 у Державному дендрологічному парку з 01.02.2019 р. оголошено конкурс на заміщення посади молодшого наукового співробітника.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі — кандидат), подає особисто або надсилає поштою такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора дендропарку про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (встановленого зразка);

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Вимоги до учасників конкурсу встановлюються державною науковою установою, юридичною особою державної форми власності, у складі якої є науковий підрозділ, з урахуванням пропозицій (за наявності) ради такої установи, юридичної особи та таких вимог:

• учасник конкурсу на посаду молодшого наукового співробітника повинен мати вищу освіту і досвід роботи за відповідною спеціальністю не менше 3 років;

• мати навчально-методичні та/або наукові праці, які опубліковані протягом останніх 3 років.

• Строк прийняття заяв та документів, не менше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення.

Адреса прийняття документів:

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква – 13

САЙТ: www.alexandria-park.com.ua

E-mail: alexandriapark@ukr.net

тел. факс: (0456) 34-05-47; (0456) 34-05-51

Начальнику відділу кадрів Мелешко Валентині Вікторівні

Справа претендента формується згідно переліку документів та подається на розгляд конкурсної комісії у паперовій папці-швидкозшивачі.