Річний план закупівель на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.03.2016  № 490

РІЧНИЙ ПЛАН 
закупівель на 2019 рік

Найменування замовника: Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 03534340

Конкретна назва предмета закупівлі Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) Код згідно з КЕКВ

(для бюджетних коштів)

Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки.
Реставрація Танцювального павільону на території дендропарку «Олександрія» НАН України

 

 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013

(Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015 – 45453100-8 – Реставраційні  роботи)

 

       3143 4500000 (Чотири мільйони п,ятсот тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ Відкриті торги квітень 2019 року Головний розпорядник коштів –Національна Академія наук України

 Затверджений рішенням тендерного комітету від  17 квітня  2019 року, протокол  №3

Голова тендерного комітету                      _________________ Бойко Н.С.

                                                                        підпис м.п.

Секретар тендерного комітету                __________________ Панченко І.А.

                                                                        підпис