Колектив дендропарку «Олександрія» вітає нового Президента Національної академії наук України

7 жовтня 2020 року відбулася виборча сесія Загальних зборів НАН України з обрання Президента Національної академії наук України.

Відповідно до Статуту НАН України у виборчій сесії взяли участь академіки та члени-кореспонденти НАН України, а також делеговані представники наукових колективів установ НАН України у кількості, що дорівнює половині облікового складу дійсних членів і членів-кореспондентів, які беруть участь у роботі сесії загальних зборів.

Головував на засіданні в.о. президента НАН України академік Володимир Горбулін.

За підсумками таємного голосування, з п’яти запропонованих кандидатур, Президентом Національної академії наук України було обрано академіка Анатолія Глібовича Загороднього, з чим ми його щиро вітаємо.

Інформацію взято з офіційної сторінки Національної академії наук України:

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7022