Дендропарк «Олександрія» запрошує на день відкритих дверей

ДВАДЦЯТЬ СЬОМОГО ЛИСТОПАДА 2019 року у Державному дендрологічному парку «Олександрія» НАН України відбудеться ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ з нагоди 101-ї річниці від дня заснування Національної академії наук України.

Національну академію наук України було створено 27 листопада 1918 року у м. Київ урядом Гетьмана П.П. Скоропадського. Першим президентом став видатний учений зі світовим ім`ям В.І. Вернадський.

Після встановлення радянської влади, у 1921 році до складу академії увійшли «Українське Наукове Товариство» і Київська Археографічна Комісія, які працювали до цього самостійно, у 1922 році – друкарня Києво-Печерської лаври. Українська академія наук є однією з найстаріших серед Республіканських академій за часів СРСР. Спочатку вона складалася з трьох наукових відділів: історико-філологічного, фізико-математичного і відділу соціальних наук, до складу яких входили 3 інститути, 15 комісій і Національна бібліотека.

Серед найвидатніших досягнень Академії у 1930-і роки та під час Другої Світової війни: штучна ядерна реакція перетворення ядер літію у ядра гелію, прискорювач заряджених частинок, створення трьохкоординатного радіолокатора дециметрового діапазону; в оборонній промисловості було запроваджено високоефективну технологію автоматичного зварювання під флюсом корпусів танків, артилерійських систем та авіабомб; вченими-біологами і медиками було створено нові лікарські препарати та розроблено нові методи лікування поранених.

З 1962 року Національну академію наук України незмінно   очолює

Патон Борис Євгенович

 

 

 

 

Метою діяльності НАН України сьогодні є отримання нових та узагальнення існуючих знань про природу, людину і суспільство, розроблення наукових основ науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку країни, всебічне сприяння практичному застосуванню результатів наукових досліджень, підготовка висококваліфікованих наукових кадрів, формування наукового світогляду у суспільстві.

Основними завданнями НАН України є: отримання нових та поглиблення наявних фундаментальних знань у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук, підготовка пропозицій щодо їх використання. Участь у формуванні державної політики в усіх сферах суспільного життя, здійснення її наукового забезпечення, розроблення прогнозів розвитку України. Наукове забезпечення модернізації та інноваційного розвитку економіки України. Інтеграція наукового потенціалу НАН України та вищих навчальних закладів. Виявлення та затвердження у науковому середовищі талановитих дослідників, надання допомоги для їх творчого зростання, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації. Забезпечення постійної участі наукових установ НАН України у міжнародному науковому та науково-технічному співробітництві. Популяризація науки та наукових досягнень вітчизняних учених у країні та за її межами, з метою підвищення престижу наукової діяльності в суспільстві, формування наукового світогляду. Захист прав та інтересів працівників наукових установ (організацій, підприємств).

Державний дендрологічний парк «Олександрія» належить до складу Відділення загальної біології, Секція хімічних і біологічних наук.