75 років у складі Національної академії наук України!

8 травня 2021 року науковий колектив Державного дендрологічного парку «Олександрії» НАН України святкує своє перше 75 річчя!!!

Сімдесят п’ять років тому, Розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 4786-Рот було оголошено, що дендропарк «Олександрія» (на той час заповідник «Олександрія») створюється для відновлення та організації на його території науково-дослідних баз інститутів біологічного профілю. При цьому враховувалася велика наукова, історична і природна цінність існуючих паркових насаджень.

А Наказом № 37 від 8 травня 1946 р. «Олександрію» було зараховано до складу наукових установ Академії наук УРСР (зараз Національна академія наук України).

Це був перший дендропарк в Україні, прийнятий до академічної структури і першим директором його став Дубінін Георгій Володимирович, який очолював колектив 1946-1953 рр. У 1940 р. Георгій Володимирович з відзнакою закінчив лісогосподарський факультет Українського лісотехнічного інституту. Мав бойові нагороди, у тому числі орден Червоної зірки та два ордени Вітчизняної війни І і ІІ ступеня; брав участь у боях за Берлін. Саме він надзвичайно багато зусиль приклав для відродження парку «Олександрія» у дуже важкий період його розвитку – післявоєнний. Під його керівництвом дендропарк «Олександрія» став науково-дослідною установою АН УРСР.

Плеяда відомих науковців у різні часи працювала в «Олександрії» над виконанням планових державних наукових тематик, серед яких засновники вітчизняної школи паркобудівництва: Л.І. Рубцов (відомий ландшафтний архітектор), Ю.К. Киричек, Т.М. Черевченко (майбутній директор Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка), Б.Є. Балковський, Н.М. Антонов, М.М. Грисюк (директор парку «Олександрія» з 1958 по 1973 рр.), І.Г. Дерій, М.Г. Курдюк, М.П. Олійник, А.Ф. Рубцов, В.А. Макаричев, П.П. Чавченко, Т.Г. Баранецький, П.І. Макаренко (директор парку «Олександрія» з 1973 по 1984 рр.), В.П. Батюк, М.А. Кохно, С.І. Кузнєцов, Ю.О. Клименко, Л.П. Мордатенко (директор парку «Олександрія» з 1986 по 2003 рр.), В.М. Гайдамак, С.І. Галкін (директор парку «Олександрія» з 2003 по 2018 рр.).

За 75-річний період підпорядкування Національній академії наук України в установі було успішно виконано 27 наукових тем, за такими основними напрямками:

  • Збереження, відновлення та реконструкція історичних паркових ландшафтів (роки досліджень 1956-2020 рр.);
  • Інтродукція та акліматизація рослин (1956-2020 рр.);
  • Розвиток систематики та таксономії рослин (1959-1973 рр.);
  • Вивчення питань стійкості деревних рослин до шкідників та хвороб (1969-2020 рр.);
  • Алелопатичні дослідження (активність та толерантність деревних порід при сумісному вирощуванні) (1969-1983 рр.);
  • Оптимізація прийомів агротехніки вирощування декоративних рослин (1974-1984 рр.);
  • Стійкість деревних рослин до техногенного забруднення (1993-2020 рр.);
  • Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин, занесених до Червоної книги України (2003-2020 рр.);

Науковцями дендропарку зроблено вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки. За роки підпорядкування НАН України на базі дендропарку «Олександрія» підготовлено і захищено 17 кандидатських та 1 докторська дисертації за спеціальностями «ботаніка» та «захист рослин».

Враховуючи виключно високу наукову, ландшафтну, художню, естетичну значимість дендропарку «Олександрії», Постановою Кабінету Міністрів України № 472 від 19 серпня 2002 р. генофонд деревних, чагарникових і трав’янистих рослин дендрологічного парку «Олександрія» внесено до державного реєстру наукових об’єктів, що становлять Національне надбання України.

Сьогодні наш науковий колектив продовжує славні традиції, які склалися упродовж 75 річного періоду наукової діяльності.