Наукова діяльність

Дендропарк «Олександрія» є науковою установою Національної академії наук України з правами юридичної особи. У своїй діяльності він підпорядкований Президії НАН України.

Наукова діяльність дендропарку з 1953 р. координується Вченою радою ботанічного саду ім. М.М. Гришка (м. Київ) та радою ботанічних садів та дендропарків України.

Науковий підрозділ дендропарку складається з 1 відділу та лабораторії:

  • Відділ збагачення дендрофлори;
  • Лабораторія насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин.

Основними напрямками наукових досліджень є:

  • вирішення теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин;
  • розробка наукових основ охорони рослинного світу, особливо рідкісних видів та таких, що перебувають під загрозою зникнення.
  • вивчення способів вирощування, розмноження, селекції і впровадження декоративних, лікарських, харчових, кормових та інших цінних рослин;
  • розробка методів захисту інтродукованих рослин від шкідників і хвороб;
  • вивчення генетичних і фізіолого-біохімічних аспектів стійкості до техногенного забруднення навколишнього природного середовища;
  • створення бази даних для ЕОМ про колекційні фонди рослин, рідкісні рослини регіону, комп’ютеризація інших досліджень;
  • проведення в насадженнях дендропарку посадок дерев, ландшафтних рубок та рубок догляду (освітлення, прочистка, проріджування) з метою оптимізації історичних паркових ландшафтів.
  • дослідження літературних та іконографічних джерел щодо історичного минулого парку „Олександрія”, розробка проектів відновлення історичних ландшафтних композицій.