Резолюція

Міжнародної наукової конференції

«Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків» присвячена 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України у рамках звітно-виборчої сесії ради ботанічних садів та дендропарків України

м. Біла церква, 23–25 травня 2016 року

Національна академія наук України, Рада ботанічних садів і дендропарків України, Державний дендрологічний парк «Олександрія», Львівський національний лісотехнічний університет України та Білоцерківський національний аграрний університет організували і провели на базі дендрологічного парку «Олександрія» у м. Біла Церква міжнародну наукову конференцію «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів та дендропарків», присвячену 70−річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України.

До Оргокомітету конференції надійшли заявки від 234 науковців з 46 ботанічних садів, дендропарків, інших наукових установ та навчальних закладів України та із 9 ботанічних установ Росії, Білорусі, Казахстану, Узбекистану, Грузії і Молдови.

Особисто у роботі міжнародної наукової конференції взяли участь 120 представників ботанічних садів, дендропарків та навчальних закладів України.

Відкрив урочистості проректор Білоцерківського національного аграрного університету д. вет. наук, професор В.В. Сахнюк.

Учасників та гостей конференції привітали представники Президії Національної академії наук України та Відділення загальної біології: заступник академіка-секретаря Відділення загальної біології академік НАН України, директор державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України»Радченко В.Г. та Учений секретар Відділення загальної біології НАН України к.б.н. Рутьян Є.В.

Учасників та гостей конференції привітали представники ботанічних установ Ради ботанічниї садів та дендропарків України (РБСДУ).

Наукову конференцію у рамках сесії РБСДУ і пленарне засідання 24 травня 2016 року відкрив директор дендропарк «Олександрія» д.б.н. Галкін С.І. доповіддю: «Дендрологічний парк «Олександрія» – зразок садово−паркового мистецтва минулого та наукова установа НАН України».

Учасники конференції заслухали 4 пленарні доповіді:

 1. Шумик М.І. (Національний ботсад ім. М.М. Гришка, м. Київ) Формування ботанічних експозицій за принципом інтродукційної популяції;
 2. Косенко І.С., Грабовий В.М. (Національний дендропарк «Софіївка» НАНУ, м. Умань) Малі архітектурні форми Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України;
 3. Клименко С.В. (Национальный ботсад им. Н.Н. Гришко, г. Киев) Формово−декоративный плодовый сад – биоэкологические основы функционирования, социальные аспекты.
 4. Булах П.Е. Тринитарная методология в интродукции растений.

У рамках міжнародної наукової конференції 24 травня 2016 року було проведено Звітно−виборчу сесію Ради ботанічних садів і дендропарків України. Із звітом про діяльність РБСДУ упродовж 2010-2015 рр. та із доповіддю «Роль ботанічних садів і дендропарків України в збереженні та збагаченні рослинного різноманіття» виступила д.б.н., чл.−кор. НАН України, Голова Ради ботанічних садів та дендропарків України, Почесний директор Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України Черевченко Т.М.

На секційних засіданнях 25 травня 2016 року заслухали 15 усних доповідей та розглянули 3 стендові доповіді. Обговорювалися питання проблем збереження та збагачення біорізноманіття культурної спадщини садово-паркових об’єктів; інтродукція рослин у сучасному світі: теоретичні та прикладні аспекти; екологія штучних та природних фітоценозів; проблеми біоінвазій та захисту рослин; сучасний досвід озеленення населених пунктів, ландшафтний дизайн та фітодизайн; просвітницька та соціальна роль ботсадів і дендропарків.

Затверджено до друку НТР державного дендрологічного парку «Олександрія» (протокол № 5 від 25.04. 2016 р.) та опубліковано збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків» присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України». − Біла Церква, 2016. − 369 с. , який містить 136 публікацій.

У Науковому віснику НЛТУ України − Вип. 26.3 (рекомендовано до друку Вченою радою НЛТУ України протокол №3 від 26.04.2016 р.) опублікував наукові статті 21 учасник конференції.

Заслухавши, розглянувши та обговоривши доповіді, а також оглянувши дендрологічний парк «Олександрія» та його колекційні ділянки, учасники міжнародної наукової конференції у рамках сесії РСБДУ ухвалили наступне:

 1. За останні роки установи РБСДУ велику увагу приділяли проблемам збереження та збагачення біорізноманіття культурної спадщини садово−паркових об’єктів, теоретичним та прикладним аспектам інтродукції рослин e сучасному світі, екологічним дослідженням штучних та природних фітоценозів, проблемам фітоінвазій та захисту рослин, сучасним тенденціям в озелененні населених пунктів, ландшафтному та фітодизайну. Особливу увагу,було приділено просвітницькій та соціальній ролі ботанічних установ.
 2. Дендрологічний парк «Олександрія» НАН України є не лише видатним європейським дендропарком, а й однією з провідних наукових установ України. Науковцями дендропарку зроблено значний доробок у дослідженні питань інтродукції рослин, збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття, як у дендропарку, так і в інших установах. Удосконалено шляхи і методи природоохоронної роботи та екологічного виховання населення.
 3. Секційні доповіді були надзвичайно змістовними і містили чимало нової інформації, яка збагатила знання учасників конференції. Було розкрито сучасні тенденції збереження біорізноманіття і запропоновано нові підходи для його відновлення.
 4. Наукові колекції та ландшафтні композиції дендропарку «Олександрія» мають доглянутий вигляд.
 5. Учасники міжнародної наукової конференції та звітно-виборчої сесії РБСДУ надзвичайно вдячні колективу дендропарку за бездоганну підготовку, яка забезпечила успішне проведення міжнародної наукової конференції у рамках Сесії і безпосередньо – звітно−виборчої сесії РБСДУ.

Звітновиборча сесія РБСДУ ухвалила:

 1. Звіт Голови Ради ботанічних садів та дендропарків України Тетяни Михайлівни Черевченко схвалити.
 2. Затвердити запропонований новий склад Бюро РСДПУ (опублікувати у черговому номері наукового журналу «Інтродукція рослин»).
 3. Наступну сесію РБСДУ провести у жовтні 2016 року на базі Національного дендропарку «Софіївка» у м. Умань у рамках міжнародної наукової конференції «Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у ботанічних садах та дендропарках», присвяченої 220 − річниці заснування Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.